Elmap GREEN

"Elmap zelena rješenja za sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda" (eng. "Elmap Green – powered solutions for waste water disposal and purification sector"), skraćeno "Elmap Green", je projekt tvrtke Elmap sa ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke kroz modernizaciju poslovnih procesa tvrtke i razvoj novih zelenih proizvoda.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu projekta "Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva" koji je financiran u okviru IPA programa Europske unije za Hrvatsku - Regionalna konkurentnost.

Od gotovo 1000 prijava na natječaju, 53 poduzetnika su odabrana za financiranje dodjelom bespovratnih sredstava. U gustoj konkurenciji tvrtki Elmap d.o.o. odobreno je financiranje u maksimalnom iznosu, odnosno 200.000 EUR za provedbu projekta "Elmap GREEN".

Elmap Green je realiziran kroz tri sastavnice.

Prva je "Modernizacija projektnog ureda" u sklopu koje je Elmap modernizirao svoj ured kroz nabavu i primjenu najnovijih softverskih alata za projektiranje. Dodatno, na osnovu nabavljenih alata, Elmap je vlastitim kadrom razvio i primijenio unikatna rješenja za automatiziranje izrade projektne dokumentacije i upravljanje nabavnim procesima. Navedenom automatizacijom značajno je ubrzana izrada nacrta i projektne dokumentacije, što je doprinijelo povećanju konkurentnosti kroz veću efikasnost i povećanje izlazne kvalitete proizvoda i usluga.

Druga sastavnica projekta Elmap Green je razvoj rješenja za distribuirani prihvat fekalnog otpada, "Elmap Remote Fecal Station System" skraćeno Elmap RFSS. Cilj navedenoga je skraćivanje transportnog puta kamionima i time smanjenje troškova odvoza, potrošnje goriva i emisije ugljičnog dioksida. Ključ rješenja je automatizacija koja omogućava primjenu koncepta nisko-budžetnih stanica za prihvat septika bez ljudske posade, što dodatno povećava njegovu ukupnu isplativost. Kroz suradnju sa Vodovodom i kanalizacijom Split, osmišljeno je tehničko rješenje sustava daljinskog nadzora i upravljanja, te su proizvedena dva modela upravljačkih jedinica od kojih je jedna instaliran na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe.

Treća sastavnica projekta Elmap Green je razvoj softverskog rješenja koje se bavi problematikom održavanja postrojenja, "Elmap Maintains Management System", skraćeno Elmap MMS. Rješenje je jedinstveno po tome što omogućava upravljanje zadacima održavanja na temelju realnih podataka i mjerenja očitanih izravno iz postrojenja, a implementira daljinsko praćenje, automatsku evidenciju izvršenih radova i izdavanje radnih zadataka. Primjenom navedenoga povećava se učinkovitost radnog osoblja, podiže se razina kvalitete održavanja, minimizira se mogućnost pojave nepredviđenih kvarova te se povećava ukupna pouzdanost cijelog sustava. U sklopu projekta izvedena je instalacija i implementacija razvijenog sustava u sklopu komunalnog poduzeća Vodovod, Slavonski Brod.

Kroz tri navedene sastavnice, tvrtka Elmap je uspješno realizirala sve zadatke postavljene u sklopu projekta Elmap Green te je zahvaljujući tome uspjela postići povećanje svoje konkurentnosti. Povećana je radna efikasnost te su otvorene nove mogućnosti u poslovanju kroz razvijene proizvode i stečena znanja i iskustva.

Kontakt osoba: Goran Pavlov.

Sadržaj je isključiva odgovornost Elmap d.o.o., Grljevačka 160, 21312 Podstrana. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o projektu možete saznati kroz sljedeće materijale:

Događaji

Potpisivanje projekta

Potpisivanje projekta

Događaj

Datuma 19. lipnja 2013. potpisan je ugovor između Elmap d.o.o., Grljevačka 160, Podstrana i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje čime je projekt "Elmap zelena rješenja za sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda" (skraćeno Elmap GREEN) i službeno započeo.

Sajam voda - Beograd

Sajam voda - Beograd

Događaj

Tvrtka Elmap d.o.o. je u okviru EU projekta izlagala na 5. međunarodnom sajmu Voda u Beogradu. Na ovom sajmu predstavljena je tvrtka i projekti kojima se tvrtka bavi, te su predstavljena dva nova proizvoda za sektor odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

Posjet IFAT sajmu u Munchenu

Posjet IFAT sajmu u Munchenu

Događaj

Tvrtka Elmap d.o.o. je u okviru EU projekta posjetila vodeći svjetski stručni sajam za vodu, odvodnju, gospodarenje otpadom i sirovinama IFAT 2014. u Münchenu, održanom 5. do 9. svibnja 2014.

Završena prva faza modernizacije projektnog ureda

Završena prva faza modernizacije projektnog ureda

Događaj

Centralna EPLAN baza električnih elemenata je standardizirana i nadopunjena novim elementima, te je razvijen i integriran softver za automatiziranje procesa izrade projektne dokumentacije.

Prvi modeli RFSS sustava za upravljanje prihvatom septika izašli iz proizvodnje

Prvi modeli RFSS sustava za upravljanje prihvatom septika izašli iz proizvodnje

Događaj

U sklopu Elmap GREEN projekta razvijen je sustav za upravljanje stanicom za prihvat septika koji se može primjenjivati i na standardnim jedinicama unutar uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ali i na udaljenim fekalnim stanicama bez posade.

Elmap MMS sustav za preventivno održavanje instaliran u Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Slavonski Brod"

Elmap MMS sustav za preventivno održavanje instaliran u UPOV "Slavonski Brod"

Događaj

Elmap MMS (Maintenance Management System) je univerzalni alat za sustavno upravljanje radnim osobljem i poslovima održavanja.

Edukacija osoblja Uređaja za pročišćavanje Stupe za rad sa RFSS sustavom

Edukacija osoblja Uređaja za pročišćavanje Stupe za rad sa RFSS sustavom

Događaj

Dana 5. rujna 2014 obavljena je edukacija osoblja Vodovoda i Kanalizacije Split za korištenje instaliranog RFSS-CBS sustava koji će im omogućiti statističku evidenciju podrijetla i kvalitete otpada te pražnjenih količina  po korisniku i vremenskom periodu.

Održan okrugli stol u Splitu

Održan okrugli stol u Splitu

Događaj

U okviru programa za poticanje regionalnog razvoja, kroz projekt " Elmap zelena rješenja za sektor odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ (Elmap GREEN) promovira se koncept distribuiranog prikupljanja fekalnog otpada.

Posjet SAFU projektnog menadžera

Posjet SAFU projektnog menadžera

Događaj

Dana 18.rujna predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje su došli u obilazak tvrtke u svrhu praćenja napretka provedbe projekta. 

Jadranski sajam

Jadranski sajam

Događaj

Tvrtka Elmap d.o.o. je u okviru EU projekta izlagala na 9. međunarodnom sajmu Vode u Budvi.

Edukacija lokalnog osoblja i prezentacija Elmap GREEN rješenja - Slavonski Brod

Edukacija lokalnog osoblja i prezentacija Elmap GREEN rješenja - Slavonski Brod

Događaj

Tvrtka Elmap d.o.o. iz Podstrane, u okviru programa za poticanje regionalnog razvoja, kroz projekt "Elmap GREEN powered solutions for waste water disposal and purification sector (WWDP sector) " je razvila vlastito softversko rješenje za upravljanje službom i poslovima održavanja.

Završetak projekta

Završetak projekta

Događaj

Dana 20. listopada uspješno je završen projekt „Elmap GREEN powered solutions for waste water disposal and purification sector (WWDP sector)“.